Dansk PsykologForening

Velkommen

Jeg er autoriseret psykolog og Somatic Experience (SE) terapeut. Jeg arbejder med terapi til både børn og voksne.

Mit udgangspunkt er den traumeterapeutiske tilgang SE, men andre tilgange kan også komme på tale ud fra problematikken. Som SE terapeut arbejder jeg med fokus på at finde kroppens naturlige healingsproces. Ud over samtalen, styres processen også ud fra de kropslig sansninger og andre signaler fra kroppen. Peter Levine, som har udviklet SE, har bl.a. skrevet “Væk tigeren”, som mange kender.

Se desuden mere om SE terapi nederst på hjemmesiden.

Angst, stress og depressive tilstande møder jeg ofte i klinikken. Angst og stress er desværre blevet en stor del af vores hverdag, både arbejdsrelateret og mere personlig relateret. Stress og angst problematikker er en stor del af mit arbejdsmæssige virke.

Jeg arbejder også gerne med eksternalisering og med det “indre barn”.

Når man møder og forholder sig til svære problematikker i sit liv, kan det åbne op for mere åndelige, religiøse og spirituelle sider af tilværelsen. Hvis man ønsker det, kan det indgå som en del af det terapeutiske arbejde.

Drømme kan ofte være en fin indgangsvinkel til det terapeutiske arbejdet, ligesom visualisering også kan være relevant.

Jeg er også Spædbarnsterapeut. Jeg har taget uddannelsen ved “Dansk institut for Spædbarnsterapi” v. psykolog Inger Thorman og psykoterapeut Inger Poulsen, i 2018.

Når jeg arbejder med børn og unge, starter jeg næsten altid med en til to samtaler med forældrene.

 

Kontakt: Tlf.nr.: 2985 2942 (indtal en besked, så ringer jeg tilbage hurtigst muligt)

Mail: iv@viuff.com

Sikker mail: Hvis du ønsker at skrive mere personligt, så send en mail til iv@viuff.com, hvori du skriver at du ønsker at blive kontaktet via en sikker mail forbindelse. Skriv også dit tlf.nr. – det bruger jeg til at sende kodeord pr. SMS, så du kan åbne mailen.

Konsultation: Fynsvej 17, st. (indgang ved glasdøren), 6000 Kolding

Aktuelt: Jeg er som regel ikke at træffe om mandagen.

Jeg er på kursus i uge 23, d. 3.6 – 7.6.24.

Sommerferie i ugerne 27 – 30, d. 1.7 – 26.7.24.

Baggrund

Privat:

Jeg er født i 1961 og bor med min mand i nærheden af Kolding.

Jeg har en voksen datter og børnebørn.

 

Arbejdsmæssigt:

Selvstændig psykolog praksis opstart i 2015, på fuld tid fra 2016

Somatic Experience Practitioner (2014)

Krisepsykolog tilknyttet Kolding Kommunes kriseberedskab (2010-2016)

Familiehus Odense kommune (2007-2009)

PPR arbejde med børn og unge i daginstitutioner og skole (2002-2007 og 2009-2016)

Autoriseret af psykolognævnet (2006)

Psykolog (cand.pæd.psych.), Danmarks Pædagogiske Universitet (2002)

Afspændingspædagog, Randers Afspændingspædagogiske Seminarium (1991)

 

Jeg har derudover en række kurser og kortere uddannelser:

Spædbarnsterapeut, uddannet ved “Dansk institut for Spædbarnsterapi” v. Inger Poulsen og Inger Thormann (2018)

Traumeterapi til børn, ved SE-practitioner og psykolog Maggie Kline, USA (2012 og 2014)

“Neuroaffektiv psykoterapi” og “Neuropsykologi, udvikling og psykoterapi”, div. kurser ved psykoterapeut Marianne Bentzen (2005, 2006, 2011, 2014)

Systemisk familieterapi, to-årig efteruddannelse i Odense kommune ved Psykolog Jørn Nielsen (2008-09)

 

Medlem af Dansk Psykologforening og SE-foreningen i Danmark, som er en sammenslutning af SE terapeuter i Danmark.

Praktiske informationer

Henvisning fra lægen / ydernummer: Jeg har ikke ydernummer, så man kan ikke bruge en henvisning fra lægen hos mig. Du kan se ydernummerpsykologerne på hjemmesiden: www.psykologeridanmark.dk, her kan du skrive postnummer og sætte X i “tilskud ved lægehenvisning”, så kommer relevante psykologer frem.

 

Der kan søges om tilskud fra Sygeforsikringen Danmark, hvis du er medlem og berettiget til det. Har du andre sundhedsforsikringer, kan det undersøges om du kan få tilskud derfra.

 

Pris: 950 kr. pr. samtale, som varer ca. 50 min. Jeg tilbyder en afklarende samtale på ½ time for 350 kr.

Betaling: Kontant eller MobilePay – 59893

 

Afbud gives senest 24 timer før den aftalte tid.

Ved akut sygdom senest samme dag kl. 8.00 pr. SMS.

 

Kommer du gennem en sundhedsforsikring, er her nogle gode råd fra Dansk Psykologforening:
“Vanskelige situationer eller psykiske problemer kan ramme alle, og mange har i dag adgang til hjælp gennem en sundhedsordning/sundhedsforsikring. Men der er forskel på, hvordan ordningerne dækker. For at få det bedste forløb anbefaler Dansk Psykolog Forening, at du undersøger dine betingelser, inden du starter til psykolog.

4 vigtige spørgsmål, hvis du skal til psykolog gennem din sundhedsforsikring

  •      Hvilken type hjælp kan du få?
  •      Hvor mange samtaler dækker din forsikring?
  •      Vælger du selv din psykolog?
  •      Er din psykolog autoriseret?

Læs mere på dp.dk/mere 

 

Jeg arbejder i overensstemmelse med psykologforeningens etiske regler og har derfor tavshedspligt.

 

 

Somatic Experience, SE

SE er en kropsorienteret behandlingsmetode, som kan afhjælpe følgerne af chok, traumer og andre overvældende begivenheder i livet.

Metoden har fokus på samtale og kropsfornemmelser, som der vil blive spurgt ind til af terapeuten. I terapien vil der indgå bevægelse og øvelser.

Et traume kan opstå ved overvældende hændelser som trusler, vold, mobning, krig, tab, ulykker, seksuelle overgreb, operationer, fald, piskesmæld eller familiære og sociale kriser.

Traumer opstår, når vi overvældes af frygt og håbløshed. Dermed kan man blive låst fast i overlevelsesberedskabet, i form af kamp, flugt eller fastfrysning.

Den traumatiske hændelse kan påvirke din krop, psyke og nervesystem i mange år. Man kan efterfølgende være plaget af symptomer, da nervesystemet reagerer som om faren stadig er til stede.

Kroppen husker chokerende oplevelser. I SE terapien hjælpes man til at bevæge sig igennem følelserne af hjælpeløshed, angst o.lign. til at opbygge evnen til at kunne håndtere de mangeartede følelser og finde kroppens selv-healende kapacitet, og ressourcer.

Vi er født med en evne til at overvinde traumer, men vi har ofte brug for hjælp til at komme os over følgerne. SE fokuserer på at støtte kroppens egen naturlige healingsproces, gennem sansninger og andre kropslige signaler.

Terapien foregår via samtale, hvor der spørges ind til de kropslige sansninger – ro og langsomhed er vigtigt i terapien.

SE er en behandligsmetode som er udviklet af den amerikanske psykolog og biofysiolog Peter A. Levine, Ph.D., som har forsket i, og arbejdet med, stress og traumer i over 40 år. Han har bl.a. skrevet bogen “Væk tigeren”, der omhandler baggrunden for metoden.

Uddannelse til SEP – Somatic Experience Practitioner, er en tre årig overbygningsuddannelse, hvor man bliver certificeret behandler af chok og traumer.

GPDR - persondata politik

Det er af Psykolognævnet og Sundhedslovet påbudt at der føres journal, hvor der noteres oplysninger i forbindelse med behandlingen.

Der noteres oplysninger om helbredsmæssige forhold, som der er brug for i forbindelse med behandlingen. De nærmere regler findes i Psykologloven (af 1.7.2017, kapitel 6) og journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28. juli 2016 om autoriseredes sundhedspersoners patientjournaler).

Oplysningerne skal opbevares sikkert og fortroligt, og der skal være aftaler med samarbejdspartnere om det samme (EDB-firma, revisor mv).

Som autoriseret psykolog, har jeg efter Psykologloven tavshedspligt. Som medlem af Dansk Psykolog Forening, er der også en forpligtigelse til tavshed, gennem de etiske principper for nordiske psykologer, med undtagelse af situationer, hvor der foreligger åbenbar fare for klienten selv eller andre – eller hvis jeg gennem lovgivning er forpligtet til at videregive oplysninger.

Videregivelse af oplysninger, fx jobcenter eller sociale myndigheder, må som udgangspunkt kun ske med samtykke. Oplysninger der videregives, vil oftest gennemgås sammen og en kopi udleveres, inden afsendelsen. I særlige tilfælde kan der efter reglerne i lovgivningen ske videregivelse uden samtykke. De nærmere regler herom findes i “Etiske principper for Nordiske Psykologer”.

Hvis behandlingen betales af andre, fx Sundhedsforsikringer, vil oplysninger om behandlingen, videregives i det omfang, det er nødvendigt, til den der skal betale.

Journalen opbevares efter Psykologloven i 5 år, efter det seneste notat i jorunalen.