Dansk PsykologForening

Velkommen

Jeg er autoriseret psykolog og Somatic Experience (SE) terapeut. Jeg arbejder med terapi til både børn og voksne.

Mit udgangspunkt er den traumeterapeutiske tilgang SE, men andre tilgange kan også komme på tale ud fra problematikken. Som SE terapeut arbejder jeg med fokus på at finde kroppens naturlige healingsproces. Ud over samtalen, styres processen også ud fra de kropslig sansninger og andre signaler fra kroppen. Peter Levine, som har udviklet SE, har bl.a. skrevet “Væk tigeren”, som mange kender.

Drømme kan også være en fin indgangsvinkel til SE arbejdet, ligesom visualisering også kan være relevant at bruge. Jeg arbejder også gerne med eksternalisering og med det “indre barn”.

Når man møder og forholder sig til svære problematikker i sit liv, kan det ofte åbne op for mere åndelige, religiøse og spirituelle sider af tilværelsen. Jeg ser disse sider som meget vigtige og berigende i det terapeutiske arbejde.

Se desuden mere om SE terapi nederst på hjemmesiden.

Når jeg arbejder med børn og unge, starter jeg næsten altid med en til to samtaler med forældrene.

Pt. er jeg under uddannelse til Spædbarnsterapeut, v. “Dansk institut for Spædbarnsterapi” v. psykolog Inger Thorman og psykoterapeut Inger Poulsen.

 

Kontakt:

Mail: psykolog@viuff.com

Tlf.nr.: 2985 2942 (indtal en besked, så ringer jeg tilbage hurtigst muligt)

Konsultation: Fynsvej 17, st. (indgang ved glasdøren), 6000 Kolding

 

Aktuelt: Jeg holder ferie fra d. 20. december til d. 6. januar 2019

Baggrund

Selvstændig psykolog praksis siden 2015

Somatic Experience Practitioner (2014)

Krisepsykolog tilknyttet Kolding Kommunes kriseberedskab (2010-2016)

Familiehus Odense kommune (2007-2009)

PPR arbejde med børn og unge i daginstitutioner og skole (2002-2007 og 2009-2016)

Autoriseret af psykolognævnet (2006)

Psykolog (cand.pæd.psych.), Danmarks Pædagogiske Universitet (2002)

Afspændingspædagog, Randers Afspændingspædagogiske Seminarium (1991)

 

Jeg har derudover en række kurser og kortere uddannelser:

Er pt. under uddannelse i Spædbarnsterapi ved “Dansk institut for Spædbarnsterapi” v. Inger Poulsen og Inger Thormann (2018)

Traumeterapi til børn, ved SE-practitioner og psykolog Maggie Kline, USA (2012 og 2014)

“Neuroaffektiv psykoterapi” og “Neuropsykologi, udvikling og psykoterapi”, div. kurser ved psykoterapeut Marianne Bentzen (2005, 2006, 2011, 2014)

Systemisk familieterapi, to-årig efteruddannelse i Odense kommune ved Psykolog Jørn Nielsen (2008-09)

 

Medlem af Dansk Psykologforening og SE-foreningen i Danmark, som er en sammenslutning af SE terapeuter i Danmark.

Praktiske informationer

Jeg har ikke overenskomst med sygesikringen.

Der kan søges om tilskud fra Sygeforsikringen Danmark, hvis du er medlem og berettiget til det. Har du andre sundhedsforsikringer, kan det undersøges om du kan få tilskud derfra.

Pris: 900 kr. pr. time (ca. 50 min). Jeg tilbyder en afklarende samtale på ½ time for 250 kr.

Betaling: Kontant eller MobilePay (59893)

 

Afbud gives senest dagen før inden kl. 16.

Ved akut sygdom senest samme dag kl. 8.00 pr. SMS.

 

Jeg arbejder i overensstemmelse med psykologforeningens etiske regler og har derfor tavshedspligt.

 

 

Somatic Experience, SE

SE er en kropsorienteret behandlingsmetode, som kan afhjælpe følgerne af chok, traumer og andre overvældende begivenheder i livet.

Metoden har fokus på samtale og kropsfornemmelser, som der vil blive spurgt ind til af terapeuten. I terapien vil der indgå bevægelse og øvelser.

Et traume kan opstå ved overvældende hændelser som trusler, vold, mobning, krig, tab, ulykker, seksuelle overgreb, operationer, fald, piskesmæld eller familiære og sociale kriser.

Traumer opstår, når vi overvældes af frygt og håbløshed. Dermed kan man blive låst fast i overlevelsesberedskabet, i form af kamp, flugt eller fastfrysning.

Den traumatiske hændelse kan påvirke din krop, psyke og nervesystem i mange år. Man kan efterfølgende være plaget af symptomer, da nervesystemet reagerer som om faren stadig er til stede.

Kroppen husker chokerende oplevelser. I SE terapien hjælpes man til at bevæge sig igennem følelserne af hjælpeløshed, angst o.lign. til at opbygge evnen til at kunne håndtere de mangeartede følelser og finde kroppens selv-healende kapacitet, og ressourcer.

Vi er født med en evne til at overvinde traumer, men vi har ofte brug for hjælp til at komme os over følgerne. SE fokuserer på at støtte kroppens egen naturlige healingsproces, gennem sansninger og andre kropslige signaler.

Terapien foregår via samtale, hvor der spørges ind til de kropslige sansninger – ro og langsomhed er vigtigt i terapien.

SE er en behandligsmetode som er udviklet af den amerikanske psykolog og biofysiolog Peter A. Levine, Ph.D., som har forsket i, og arbejdet med, stress og traumer i over 40 år. Han har bl.a. skrevet bogen “Væk tigeren”, der omhandler baggrunden for metoden.

Uddannelse til SEP – Somatic Experience Practitioner, er en tre årig overbygningsuddannelse, hvor man bliver certificeret behandler af chok og traumer.